تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - كلیه دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای پودمانی حسابداری


كلیه دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای پودمانی حسابداری  (گرایش مالی و حسابرسی ) كه درس كاربینی را اخذ نموده اند روز سه شنبه  مورخ 21/9/91 ساعت30/14 به دانشگاه مراجعه نمایند.


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو