تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - كلیه دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای پودمانی حقوق


كلیه دانشجویان مقطع کاردانی حرفه ای پودمانی  حقوق   (گرایش ثبتی و حل اختلاف) كه درس كاربینی را اخذ نموده اند روز دوشنبه مورخ 27/9/91 ساعت 13 الی 15 به دانشگاه مراجعه نمایند.


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو