تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - برنامه های تغییر یافته با رنگ قرمز مشخص شده است

برنامه های تغییر یافته با رنگ قرمز مشخص شده است

فناوری- ترم یک- سهمیه آزاد

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

ریاضی عمومی

آقای غافرین

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

۱۱- ۸

فیزیك الكتریسیته

علی ملوندی

آقای غافرین

جمعه

۱۴- ۱۱

آزمایشگاه فیزیك الكتریسیته

علی ملوندی

آقای غافرین

جمعه

۱۶- ۱۴

مبانی كامپیوتر و برنامه سازی

آقای فیاضی

آقای اشکبوس امینی

یکشنبه

۲۰- ۱۶

فارسی عمومی

آقای پهلوان افشار

نام مدرس مجازی ندارد

شنبه

۱۸- ۱۵

اندیشه اسلامی1

خانم فشخورانی

آقای قنبری

چهارشنبه

۲۱- ۱۹

زبان خارجی عمومی

خانم شمشیرپوریان

آقای آقایی

یكشنبه

۱۶- ۱۳

فناوری- ترم یک- سهمیه شاغل

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

ریاضی عمومی

آقای غافرین

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

۱۱- ۸

فیزیك الكتریسیته

آقای علی ملوندی

آقای غافرین

جمعه

۱۴- ۱۱

آزمایشگاه فیزیك الكتریسیته

آقای علی ملوندی

آقای غافرین

جمعه

۱۶- ۱۴

مبانی كامپیوتر و برنامه سازی

آقای حاتمی

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

۲۰- ۱۶

فارسی عمومی

آقای پهلوان افشار

نام مدرس مجازی ندارد

شنبه

۱۸- ۱۵

اندیشه اسلامی1

خانم فشخورانی

آقای قنبری

چهارشنبه

۲۱- ۱۹

زبان خارجی عمومی

خانم شمشیرپوریان

آقای آقایی

یكشنبه

۱۶- ۱۳

درس جبرانی رشته فناوری ترمی

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

ریاضی و آمار مقدماتی

خانم عبدالرضایی

نام مدرس مجازی ندارد

چهارشنبه

۱۹- ۱۶


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو