تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - برنامه کلاسی کاردانی پودمانی ورودی91-کاردانی حرفه ای

رشته امور فرهنگی

نام درس

نام مدرس

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

جامعه شناسی فرهنگی

آقای قریب نواز

خانم آمنه سخا

چهارشنبه

16- 14

روانشناسی اجتماعی

آقای شیخی

آقای حسین علیزاده

چهارشنبه

18- 16

ارتباطات انسانی

آقای ابراهیم زاده

آقای حسین علیزاده

چهارشنبه

12-10

رسانه شناسی

آقای طلوع اصل

آقای نادر قنبری

جمعه

14-12

حقوق فرهنگی و رسانه ای

آقای قریب نواز

خانم آمنه سخا

چهارشنبه

14-12

کاربینی

آقای صحرابانی

آقای یوسف لطفی

چهارشنبه

10-8

زبان خارجی

خانم زرگر

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

11- 8

 رشته حسابداری مالی

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

آقای فرجام فر

خانم سهیلا اجاقی

جمعه

11- 8

اقتصاد خرد

خانم ابراهیمی

خانم سهیلا اجاقی

جمعه

14- 11

حقوق بازرگانی

آقای محسنی پور

آقای یوسف لطفی

جمعه

16- 14

مبانی سازمان مدیریت

آقای موسوی

آقای یوسف لطفی

جمعه

18- 16

زبان پیش دانشگاهی(غیرمرتبط)

خانم روشنی راد

خانم زرگر

سه شنبه

11- 8

ریاضی پیش دانشگاهی(غیرمرتبط)

آقای علی ملوندی

آقای رضا ملوندی

سه شنبه

14- 11

كاربینی

آقای لطفی

آقای یوسف لطفی

سه شنبه

16- 14

رشته حسابداری گرایش حسابرسی

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

حسابداری موسسات خدماتی و بازرگانی

آقای فرجام فر

آقای یوسف لطفی

جمعه

14- 11

اقتصاد خرد

خانم ابراهیمی

آقای اشكبوس امینی

جمعه

11- 8

حقوق بازرگانی

آقای محسنی پور

خانم سهیلا اجاقی

جمعه

18- 16

مبانی سازمان مدیریت

آقای موسوی

خانم سهیلا اجاقی

جمعه

16- 14

زبان پیش دانشگاهی

خانم روشنی راد

خانم هما زرگر

سه شنبه

14- 11

ریاضی پیش دانشگاهی

آقای علی ملوندی

آقای رضا ملوندی

سه شنبه

11- 8

كاربینی

آقای لطفی

آقای یوسف لطفی

سه شنبه

18- 16

رشته حقوق ثبتی

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

مقدمه علم حقوق

خانم كاشی

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

12- 10

حقوق اساسی1

خانم انوری

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

10- 8

حقوق مدنی1

خانم كاشی

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

16-14

حقوق جزای عمومی1

آقای شریعت

آقای سیدعلی اكبر هاشمی راد

جمعه

14-12

حقوق تجارت1

آقای شریعت

آقای سیدعلی اكبر هاشمی راد

جمعه

19-16

فارسی

آقای پهلوان افشار

نام مدرس مجازی ندارد

دوشنبه

17- 14

كاربینی

آقای دكتر هاشمی راد

نام مدرس مجازی ندارد

دوشنبه

20- 18

زبان پیش دانشگاهی

خانم محنایی

خانم زرگر

دوشنبه

14- 11

 

رشته حقوق حل اختلاف

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

مقدمه علم حقوق

خانم كاشی

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

10- 8

كلیات حقوق اساسی

خانم انوری

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

12- 10

حقوق مدنی(اموال و مالكیت)

خانم انوری

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

14-12

حقوق جزای عمومی

آقای شریعت

آقای نادر قنبری

جمعه

16-14

آیین دادرسی كیفری1

خانم انوری

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

18-16

مبانی جامعه شناسی

آقای دكتر هاشمی راد

خانم سخا

دوشنبه

16- 14

كاربینی

آقای دكتر هاشمی راد

خانم سخا

دوشنبه

18- 16

فارسی

آقای پهلوان افشار

نام مدرس مجازی ندارد

دوشنبه

14- 11

زبان پیش دانشگاهی

خانم محنایی

خانم زرگر

دوشنبه

11- 8


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو