تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - رشته شبکه های کامپیوتری
پنجشنبه 4 آبان 1391

رشته شبکه های کامپیوتری

   نوشته شده توسط: دانشجو كارشناسی كامپیوتر    

رشته شبکه های کامپیوتری

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

كارگاه كامپیوتر1

آقای ملوندی

آقای شاهین آقایی

جمعه

17- 14

ریاضی علم كامپیوتر

آقای غافرین

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

14- 11

ریاضی عمومی

آقای علی ملوندی

آقای سیدیحیی غافرین

پنجشنبه

11- 8

زبان عمومی

خانم زرگر

آقای هوشمند هدایتی

پنجشنبه

15- 12

كاربینی

آقای رضا ملوندی

خانم پریسا پرند

پنجشنبه

17- 15

رشته شبکه های کامپیوتر- دروس جبرانی(ویژه دانشجویان غیرمرتبط)

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

ریاضی پیش

خانم عبدالرضایی

آقای سیدیحیی غافرین

یكشنبه

20- 17

فیزیك پیش

آقای خلجی

آقای شاهین آقایی

سه شنبه

17- 14

رشته برنامه سازی کامپیوتر

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

كارگاه كامپیوتر1

آقای حمیدرضا زرگر

آقای آرش آصف ن‍ژاد

پنجشنبه

17- 14

كارگاه كامپیوتر2

آقای حمیدرضا زرگر

آقای آرش آصف ن‍ژاد

پنجشنبه

20- 17

ریاضی علم كامپیوتر

آقای عظیمی

آقای آرش آصف ن‍ژاد

سه شنبه

11- 8

ریاضی عمومی

آقای علی ملوندی

آقای شاهین آقایی

سه شنبه

14- 11

زبان عمومی

آقای قریب نواز

آقای هوشمند هدایتی

سه شنبه

17- 14

كاربینی

آقای رضا ملوندی

نام مدرس مجازی ندارد

یكشنبه

19- 17

رشته برنامه سازی کامپیوتر- دروس جبرانی(ویژه دانشجویان غیرمرتبط)

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

ریاضی پیش

خانم عبدالرضایی

آقای سیدیحیی غافرین

یكشنبه

17- 14

فیزیك پیش

آقای خلجی

آقای محمدعلی عظیمی

سه شنبه

20-


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو