تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - برنامه های تغییر یافته با رنگ قرمز مشخص شده است

برنامه های تغییر یافته با رنگ قرمز مشخص شده است

نرم افزار- ترم یک- سهمیه شاغل

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس در سامانه

روز

ساعت

ریاضی علم كامپیوتر1

آقای عظیمی

نام مدرس مجازی ندارد

سه شنبه

۲۰- ۱۷

برنامه سازی مقدماتی

آقای رضا ملوندی

نام مدرس مجازی ندارد

 نامشخص

 نامشخص

كارگاه كامپیوتر1

آقای رضا ملوندی

نام مدرس مجازی ندارد

 نامشخص

 نامشخص

زبان خارجی

خانم روشنی راد

خانم زرگر

سه شنبه

۱۷- ۱۴

فارسی عمومی

آقای پهلوان افشار

آقای پهلوان افشار

شنبه

۱۵- ۱۲

اندیشه اسلامی1

خانم فشخورانی

آقای قنبری

سه شنبه

۱۴- ۱۲

نرم افزار- ترم یک- سهمیه آزاد

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

ریاضی علم كامپیوتر1

آقای مصطفی امینی

آقای غافرین

جمعه

۱۴/۳۰- ۱۲

برنامه سازی مقدماتی

آقای فیاضی

آقای حاتمی

شنبه

۱۹- ۱۵

كارگاه كامپیوتر1

آقای فیاضی

آقای آقایی

دوشنبه

۱۷-۲۰

زبان خارجی

خانم روشنی راد

خانم زرگر

سه شنبه

۱۷- ۱۴

فارسی عمومی

آقای پهلوان افشار

نام مدرس مجازی ندارد

شنبه

۱۵- ۱۲

اندیشه اسلامی1

خانم فشخورانی

آقای قنبری

سه شنبه

۱۴- ۱۲

درس جبرانی رشته نرم افزار ترمی

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس در سامانه

روز

ساعت

ریاضی و آمار مقدماتی

آقای غافرین

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

۱۷/۳۰- ۱۴/۳۰


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو