تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - برنامه درسی کاردانی ترمی ورودی91- گروه مدیریت و خدمات اجتماعی

رشته مترجمی زبان

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

دستور زبان1

آقای هدایتی

نام مدرس مجازی ندارد

یكشنبه

10- 8

خواندن و درك مفاهیم1

آقای هدایتی

نام مدرس مجازی ندارد

یكشنبه

12- 10

گفت و شنود1

آقای هدایتی

نام مدرس مجازی ندارد

یكشنبه

16- 13

زبان خارجی(فرانسه)

خانم محافظ

آقای هدایتی

یكشنبه

16- 13

اخلاق اسلامی

آقای دانش بیات

خانم عاشوری

جمعه

10- 8

اندیشه اسلامی1

آقای بیداربخت

خانم عاشوری

جمعه

12- 10

فارسی عمومی

آقای پهلوان افشار

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

16- 13

رشته حقوق ثبتی

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

عربی

آقای علیزاده

نام مدرس مجازی ندارد

پنجشنبه

18- 16

مبانی جامعه شناسی

خانم رجب زاده

نام مدرس مجازی ندارد

پنجشنبه

16- 14

حقوق جزای عمومی1

آقای شریعت

آقای قنبری

سه شنبه

19- 16

مقدمه علم حقوق

خانم شهابی

آقای علیزاده

سه شنبه

16- 14

زبان خارجی

خانم زرگر

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

14- 11

مقدمات آمار

آقای لطفی

نام مدرس مجازی ندارد

سه شنبه

11- 9

حقوق اساسی1

آقای رستگار

آقای قنبری

پنجشنبه

14- 12

حقوق مدنی1

آقای خامسی

آقای قنبری

جمعه

11- 9


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو