تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - برنامه درسی کاردانی ترمی ورودی91- گروه فرهنگ و هنر

رشته امور فرهنگی

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

مبانی جامعه شناسی

آقای قریب نواز

خانم سخا

چهارشنبه

18- 16

روانشناسی عمومی

آقای شیخی

آقای علیزاده

چهارشنبه

16- 14

کلیات اقتصاد

خانم اجاقی

نام مدرس مجازی ندارد

چهارشنبه

20- 18

مبانی حقوق اساسی

آقای رستگار

آقای قنبری

چهارشنبه

12-10

مردم شناسی و فرهنگ عامه

آقای ابراهیم زاده

آقای قنبری

چهارشنبه

10-8

مبانی رایانه و کاربرد آن

آقای غلامی

آقای قلعه

جمعه

14- 11

اندیشه اسلامی1

خانم رضازاده

آقای علیزاده

جمعه

11- 9

زبان خارجی

خانم زرگر

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

17- 14


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو