تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - برنامه درسی کاردانی ترمی ورودی91- گروه صنعت-رشته فناوری اطلاعات

سهمیه آزاد:

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

ریاضی عمومی

آقای غافرین

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

11- 8

فیزیك الكتریسیته

علی ملوندی

آقای غافرین

جمعه

14- 11

آزمایشگاه فیزیك الكتریسیته

علی ملوندی

آقای غافرین

جمعه

16- 14

مبانی كامپیوتر و برنامه سازی

آقای فیاضی

آقای اشكبوس امینی

یكشنبه

20- 16

فارسی عمومی

آقای پهلوان افشار

نام مدرس مجازی ندارد

شنبه

18- 15

اندیشه اسلامی1

خانم فشخورانی

آقای قنبری

چهارشنبه

20- 18

زبان خارجی عمومی

خانم شمشیرپوریان

آقای آقایی

یكشنبه

16- 13

سهمیه شاغل:

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

ریاضی عمومی

آقای غافرین

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

11- 8

فیزیك الكتریسیته

آقای علی ملوندی

آقای غافرین

جمعه

14- 11

آزمایشگاه فیزیك الكتریسیته

آقای علی ملوندی

آقای غافرین

جمعه

16- 14

مبانی كامپیوتر و برنامه سازی

آقای حاتمی

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

20- 16

فارسی عمومی

آقای پهلوان افشار

نام مدرس مجازی ندارد

شنبه

18- 15

اندیشه اسلامی1

خانم فشخورانی

آقای قنبری

چهارشنبه

20- 18

زبان خارجی عمومی

خانم شمشیرپوریان

آقای آقایی

یكشنبه

16- 13

دانشجویان غیر مرتبط ملزم به گذراندن درس ریاضی و آمار مقدماتی می باشند.

ویژه دانشجویان غیرمرتبط:

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

ریاضی و آمار مقدماتی

خانم عبدالرضایی

آقای غافرین

چهارشنبه

18- 15


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو