تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - برنامه درسی کاردانی ترمی ورودی91- گروه صنعت-رشته نرم افزار کامپیوتر

سهمیه آزاد:

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس مجازی در سامانه

روز

ساعت

ریاضی علم كامپیوتر1

آقای غافرین

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

17- 14

برنامه سازی مقدماتی

آقای فیاضی

آقای حاتمی

شنبه

19- 15

كارگاه كامپیوتر1

آقای فیاضی

آقای آقایی

دوشنبه

20-17

زبان خارجی

خانم روشنی راد

خانم زرگر

سه شنبه

17- 14

فارسی عمومی

آقای پهلوان افشار

نام مدرس مجازی ندارد

شنبه

15- 12

اندیشه اسلامی1

خانم فشخورانی

آقای قنبری

سه شنبه

19- 17

سهمیه شاغل:

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس در سامانه

روز

ساعت

ریاضی علم كامپیوتر1

آقای غافرین

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

17- 14

برنامه سازی مقدماتی

خانم شیرین رضایی

آقای حاتمی

جمعه

14- 11

كارگاه كامپیوتر1

خانم شیرین رضایی

آقای حاتمی

جمعه

11- 8

زبان خارجی

خانم روشنی راد

خانم زرگر

سه شنبه

17- 14

فارسی عمومی

آقای پهلوان افشار

نام مدرس مجازی ندارد

شنبه

15- 12

اندیشه اسلامی1

خانم فشخورانی

آقای قنبری

سه شنبه

19- 17

دانشجویان غیر مرتبط ملزم به گذراندن درس ریاضی و آمار مقدماتی می باشند.

ویژه دانشجویان غیرمرتبط:

نام درس

نام مدرس اصلی

نام مدرس در سامانه

روز

ساعت

ریاضی و آمار مقدماتی

آقای غافرین

نام مدرس مجازی ندارد

جمعه

20-


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو