تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - برنامه کاردانی پودمانی امور فرهنگی ورودی91

نام درس

نام مدرس

روز

ساعت

جامعه شناسی فرهنگی

آقای قریب نواز

چهارشنبه

16- 14

روانشناسی اجتماعی

آقای شیخی

چهارشنبه

18- 16

ارتباطات انسانی

آقای ابراهیم زاده

چهارشنبه

10- 8

رسانه شناسی

آقای طلوع اصل

جمعه

14-12

حقوق فرهنگی و رسانه ای

آقای قریب نواز

چهارشنبه

14-12

زبان خارجی

خانم زرگر

جمعه

11


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو