تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - برنامه کاردانی ترمی امور فرهنگی ورودی91

نام درس

نام مدرس

روز

ساعت

مبانی جامعه شناسی

آقای قریب نواز

چهارشنبه

18- 16

روانشناسی عمومی

آقای شیخی

چهارشنبه

16- 14

کلیات اقتصاد

خانم اجاقی

چهارشنبه

20- 18

مبانی حقوق اساسی

آقای رستگار

چهارشنبه

12-10

مردم شناسی و فرهنگ عامه

آقای ابراهیم زاده

چهارشنبه

10-8

مبانی رایانه و کاربرد آن

آقای غلامی

جمعه

17- 15

اندیشه اسلامی1

خانم رضازاده

جمعه

11- 9

زبان خارجی

خانم زرگر

جمعه

14


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو