تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - برنامه کلاسی کارشناسی حسابداری مالی-پودمان یک-سهمیه شاغل- گروه دو

سامانه سجاد

نام درس

نام مدرس

روز

ساعت

ریاضیات و کاربرد آن در حسابداری2

خانم عابدی

چهارشنبه

16- 13

پول و ارز و بانکداری

آقای لطفی

چهارشنبه

13- 11

روانشناسی کار

خانم نصیری(آقای صحرابانی)

چهارشنبه

18- 16

مدیریت مالی پیشرفته

آقای كیشی زاده

سه شنبه

18- 16

حقوق بازرگانی پیشرفته

آقای خنجری(آقای قنبری)

سه شنبه

15- 13

 


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو