تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی امور فرهنگی

قابل توجه کلیه دانشجویان کارشناسی امور فرهنگی

"تغییر جدید برنامه ها به شرح زیر است"

ترم۱- سهمیه آزاد

نام درس

نام مدرس

روز

ساعت

نظریه های جامعه شناسی

آقای زردموی

پنجشنبه

15- 13

آمار

آقای لطفی

پنجشنبه

19- 17

تمثیل شناسی و اسطوره

آقای پهلوان افشار

جمعه

12- 10

ارتباط تصویری

آقای طلوع اصل

جمعه

10- 8

تاریخ تحولات اجتماعی ایران

آقای زردموی

پنجشنبه

17- 15

حقوق فرهنگی

آقای قریب نواز

پنجشنبه

13- 11

اندیشه اسلامی2

آقای عبادی

جمعه

16- 14

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای عبادی

جمعه

14- 12

ترم۱- سهمیه شاغل

نام درس

نام مدرس

روز

ساعت

نظریه های جامعه شناسی

آقای زردموی

پنجشنبه

10- 8

آمار

آقای لطفی

پنجشنبه

15- 13

تمثیل شناسی و اسطوره

آقای پهلوان افشار

جمعه

10- 8

ارتباط تصویری

آقای طلوع اصل

جمعه

12- 10

تاریخ تحولات اجتماعی ایران

آقای زردموی

پنجشنبه

12- 10

حقوق فرهنگی

آقای قریب نواز

پنجشنبه

17- 15

اندیشه اسلامی2

آقای عبادی

جمعه

16- 14

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

آقای عبادی

جمعه

14- 12ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو