تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - زمانبندی انتخاب واحد
چهارشنبه 8 شهریور 1391

زمانبندی انتخاب واحد

   نوشته شده توسط: دانشجو كارشناسی كامپیوتر    

روز

تاریخ

رشته

مقطع

ساعت

رشته

مقطع

ساعت

پنجشنبه

۹۱/۶/۱۶

مترجمی زبان

کاردانی

۹-۱۲

امور فرهنگی ترمی

کاردانی

۱۳-۱۶

شنبه

۹۱/۶/۱۸

امور فرهنگی پودمانی 

کاردانی

۹-۱۲

حسابداری دولتی(ترمی)

کاردانی

۱۳-۱۶

یکشنبه

۹۱/۶/۱۹

حسابداری پودمانی ورودی۸۹و ماقبل

کاردانی

۹-۱۲

کارشناسی نرم افزار

کارشناسی

۱۳-۱۶

دوشنبه

۹۱/۶/۲۰

حقوق پودمانی کلیه گرایشها

کاردانی

۹-۱۲

فناوری اطلاعات و نرم افزار ترمی

کاردانی

۱۳-۱۶

سه شنبه

۹۱/۶/۲۱

حقوق ترمی

کاردانی

۹-۱۲

فناوری اطلاعات و نرم افزار پودمانی ورودی۸۹ و ماقبل

کاردانی

۱۳-۱۶

چهارشنبه

۹۱/۶/۲۲

تعطیل رسمی

تعطیل رسمی

تعطیل رسمی

تعطیل رسمی

تعطیل رسمی

تعطیل رسمی

پنجشنبه

۹۱/۶/۲۳

نرم افزار پودمانی ورودی۸۹وماقبل 

 کاردانی

۹-۱۲ 

شنبه

۹۱/۶/۲۵

تأخیری ها (مترجمی-امور فرهنگی)

کاردانی 

۹-۱۲

تأخیری ها(کارشناسی نرم افزار) 

کارشناسی 

 ۱۳-۱۶

یکشنبه

۹۱/۶/۲۶

 تأخیری ها(حسابداری کلیه گرایشها)

کاردانی 

۹-۱۲ 

تأخیری ها(حقوق کلیه گرایشها) 

کاردانی 

۱۶- ۱۳ 

دوشنبه

۹۱/۶/۲۷

 تأخیری ها(نرم افزار)

کاردانی 

۹-۱۲

تأخیری ها(فناوری اطلاعات) 

کاردانی 

۱۳-۱۶ 

الف- دانشجویان کلیه رشته ها در مقطع کاردانی می بایست قبل از ثبت نام علی الحساب مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال بابت شهریه به حساب دانشگاه واریز نمایند.

ب- دانشجویان کلیه رشته ها در مقطع کارشناسی می بایست قبل از ثبت نام علی الحساب مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال بابت شهریه به حساب دانشگاه واریز نمایند

پ- شماره حساب دانشگاه ۲۰۲۱۲۲۱۴۷۰ نزد بانک تجارت شعبه صفادشت به نام مرکز آموزش عالی علمی-کاربردی جهاد دانشگاهی تهران۳(صفادشت) می باشد.(از کلیه شعب بانک تجارت قابل واریز است)

ت- کلیه دانشجویان ورودی ۱۳۹۰ مقاطع کاردانی ترمی رشته های نقشه کشی و معماری/کاردانی پودمانی رشته های فناوری اطلاعات و ارتباطات-نرم افزار کامپیوتر-حسابداری گرایش مالی و حسابرسی- کارشناسی حسابداری مالی و مهندسی فناوری اطلاعات می بایست از روز پنجشنبه مورخ ۱۶/۶/۹۱ لغایت روز سه شنبه مورخ ۲۸/۶/۹۱ اقدام به پرداخت مبلغ شهریه نموده و فیش واریزی را به امور مالی تحویل دهند. ضمناً انتخاب واحد این دانشجویان پس از اعلام زمان توسط آموزش فقط از طریق سامانه جامع آموزشی سجاد(www.edu.uast.ac.ir) توسط شخص دانشجو صورت می پذیرد.

ث- شروع کلاسها از روز شنبه مورخ ۱/۷/۹۱ می باشد.

ج- مسئولیت عواقب انتخاب واحد اشتباه تماماْ به عهده شخص دانشجو می باشد(آیین نامه آموزشی ترمی و پودمانی بر روی بردهای دانشگاه موجود می باشد)


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو