تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - برنامه کلاسی نیمسال تابستان 90 – دروس افتاده (کاردانی )

برنامه کلاسی نیمسال تابستان 90 – دروس افتاده (کاردانی )

ساعت تشکیل کلاس

روز تشکیل کلاس

نام مدرس

رشته تحصیلی

نام درس

15- 9

شنبه

خانم اجاقی

حسابداری(کلیه گرایشها)

اقتصاد کلان


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو