تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - برنامه کلاسی نیمسال تابستان 90 – دروس افتاده (کارشناسی)

برنامه کلاسی نیمسال تابستان 90 – دروس افتاده (کارشناسی)

ساعت تشکیل کلاس

روز تشکیل کلاس

نام مدرس

رشته تحصیلی

نام درس

نامشخص

نامشخص

آقای امیر ملوندی

مهندسی نرم افزار

ریاضیات مهندسی

نامشخص

نامشخص

آقای امیر ملوندی

مهندسی فناوری

ریاضیات مهندسی


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو