تبلیغات
دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - جهاد دانشگاهی تهران3 واحد صفادشت (علامه طباطبایی) دانشگاه علمی کاربردی صفادشت - گواهینامه های موقت صادر شده
دوشنبه 2 مرداد 1391

گواهینامه های موقت صادر شده

   نوشته شده توسط: دانشجو كارشناسی كامپیوتر    

سمیه سپهری خامنه 8769404069
امیر ملكی سقرچی 8769404048
خاطره گشانی 8769404067
زهرا هاشمی 8769404067
مینا خسروی نژاد 8769404123
فاطمه سعادتمندی 8769404084
زهره خیری 8769404054


رویا میرین بیگلو 8769404131


زهرا قرائی فیض آبادی 8769404126
سمیرا فتحی هجراندوست 8769404129
نرگس شیخ 8769404111
مصطفی حسین آبادی 8769404090
فرشته محمدی 8769404117
مریم عبدی 8769404119
سجاد خیشوند 8769401045
سمانه حیدری 8769401057
معصومه قهرمانی 8769401042
فرهاد محمودی 8769401053


ریحانه ورمزیار 8769401074
بنت الهدی احمدی 8769401076
بهاره جعفری 8769401140


الهام محمدی فر 8769401040
فریبا نوری 8769401219
حسن یاری شمس آباد 8769401161
لیلا جلودار 8769401150
شیرین گراوندی 8769401061
ناهید شهردار 8769401034
زهرا حسینی 8769401152
آتنا رحیمی 8769401038
مرضیه حسنی 8769401047


آزیتا فرجی 8769401041
منصوره خواجه پور 8769401065
حسام الدین خزائی 8769401187
فهیمه شیرصفی 8769401043
نرگس نارمنجی 8769401158
اسماعیل بدری 8769401089
زهرا سالاروند 8769401017
الهام همت آبادی 8769401036
محمد میرزائی 8769404145
مهرناز آذین چلنبر 8769404025
بهاره آقایی 8769401075
الهه حیدری 8769401022


محمد رضاوند 8769401071
اكرم بیات 8769401100
كبری محرمی 8769401081
سمیه میر براتی 8769401139
فاطمه چهارمحالی 8769401051
نسرین شهبازی كفراج 8769401056
سمیه اسدیان 8769401101
فهیمه رضایی 8769401039
پروانه زرین 8769401176
سمیه رضائی خیری 8769401099
آزیتا سادات حسینی 8769401191
زهرا چگینی 8769401134
زینب معتمد حاكمی 8769401151
عاطفه بیات 8769401073
محبوبه بازدار 8769401149
شیوا اسمعیلی 8769401082
میترا پیره زادیان 8769401031
محبوبه صحنائی 8769401014
فرزانه آقاجانی 8769401014
نرگس اصل دهقان 8769401025
زهرا صحرائی 8769401023
حسین رهبر چافجیری 8769401044
پیمان خوانساری 8769401001


ابزاروبلاگ ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان ابزار وبلاگنویسان دانشگاه صفادشت دانستنی های یک دانشجو